Följ oss

Hjärt- och lungräddning

12 oktober 2010

Rädda liv med hjärt- och lungräddning!

- Hjärtstopp utanför sjukhus är vanligt, och få överlever.
- Alltför få patienter nås i tid av den reguljära ambulanssjukvården.
- Tidig hjärt- och...