Följ oss

Lotorpsmetoden, behandling mot andningsbesvär.

17 december 2015

Många människor med andningsproblem kan behandlas med Lotorpsmetoden.

Exempel:
KOL
Långvarig hosta
Astma
Astmaliknande besvär

Med Lotorpsmetoden behandlar terapeuten andningsmuskulaturen samt utför rörlighetsbefrämjande övningar vilka även ska göras på egen hand av patienten....