Följ oss

Välkommen till våra rehabgrupper

21 april 2017

För mer info om dagar och tider samt anmälan till det olika grupperna gör man via vår reception.
receptionen@affysiocenter.se eller ring 08-300402

OBS, Innan gruppstart krävs ett besök med bedömning...